O nás

Působíme na trhu informačních technologií. Pomocí nejmodernějších technologií a postupů navrhujeme nová informační řešení, popřípadě provádíme inovace a modernizace informačních řešení stávajících. V současnosti se zaměřujeme zejména na energeticky úsporné jednodeskové počítače a mobilní zařízení, digital signage a senzory a senzorické sítě.

Podle teorie šíření inovací (Everett Rogers, 1962) patříme mezi jejich rané osvojitele. Průběžně sledujeme novinky a trendy v oblasti informačních a komunikačních technologií, porovnáváme jejich výhody a nevýhody a zvažujeme oblasti pro jejich použití. Kromě vlastních zkušeností využíváme pro rozhodování odezvy z rozvinutých softwarových trhů v Evropě (Spojené království, Skandinávie, Holandsko, Německo) a výsledky celosvětových analýz (například od analytické společnosti Gartner, Inc.). Díky tomu zvládáme držet krok s vývojem v oboru, který se neustále mění.

Věříme ve společensky odpovědné podnikání a oboustranně prospěšné dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře. Přijali jsme etický kodex mezinárodního Sdružení pro výpočetní techniku a řídíme se jím jak ve vztahu k naším zákazníkům, tak uvnitř společnosti.

Naše produkty

logotyp produktu Digiskilt

Digiskilt

Digiskilt je řešení v oblasti digital signage postavené na miniaturním jednodeskovém počítači, které funguje se všemi běžně dostupnými zobrazovacími zařízeními s HDMI vstupem. Řešení se vyznačuje nizkými pořizovacími i provozními náklady a širokými možnostmi řízení zobrazovacích planů. Digiskilt je k dispozici ve dvou edicích: jednodušší standalone edice je určená pro malé provozovny, pokročilejší enterprise edice s možností správy a koordinace rozsáhlé sítě zobrazovacích zařízení je určená především pro velké společnosti a franšízy. Bližší informace jsou k dispozici na samostatných stránkách produktu.

Naše služby

Vývoj softwarových řešení na míru

Kromě vývoje vlastních produktů nabízíme vývoj softwarových řešení na míru. Snažíme se vždy nalézat řešení, která jsou postavena na moderních technologiích a zohledňují nejen současné, ale i budoucí potřeby zákazníka, a tím poskytují nejen okamžitý přínos, ale především dlouhodobý užitek. Úzká spolupráce se zákazníkem a důsledné používání agilních a štíhlých vývojových metodik nám umožňují detailně porozumět zákazníkovu problému a následně přispět k jeho skutečnému řešení. Zvláštní výzvou pak pro nás jsou neobvyklé nebo technicky obtížné problémy.

Podle potřeby jsme schopni realizovat serverové a cloudové aplikace (Java 8, Spring 4), multiplatformní desktopové aplikace (Java 8), mobilní aplikace (Android 4/5), aplikace pro jednodeskové počítače (Java 8, C 11) a vestavěné aplikace pro mikrokontroléry (C 11).

Poradenství při inovacích a modernizacích softwarových řešení

Náš široký rozhled v oblasti informačních a komunikačních technologií nám společně s přehledem o moderních technologiích a postupech a aktuálních trendech umožňuje poskytovat poradenství při inovacích a modernizacích stávajících softwarových řešení. Rozhled a přehled si průběžně doplňujeme informacemi z odborných knih (tituly z nakladatelství Apress, Manning Publications, O'Reilly Media, Springer nebo Wiley) a časopisů (ACM Inroads, Communications of the ACM, Java Magazine) a každoročních vývojářských konferencí (geecon, Google I/O, JavaOne, Spring I/O).

Kromě využití potenciálu energeticky úsporných jednodeskových počítačů a mobilních zařízení (chytré telefony, tablety) se aktuálně věnujeme také bezdrátovým komunikačním technologiím na krátké vzdálenosti (NFC, Bluetooth LE). Dlouhodobě se pak zaměřujeme zejména na problematiku kvality dat a použití nerelačních datových modelů.

Odborná školení

Z vlastní zkušenosti dobře víme, že získávání znalostí a zkušeností je časově náročné a nákladné. Nabyté znalosti a zkušenosti se proto snažíme předávat dál. Pořádáme odborná školení zaměřená na moderní technologie a postupy v oblasti vývoje software. Každé školení pokrývá specifické téma a při jeho zpracování je kladen důraz na kvalitu a praktickou použitelnost předávaných informací.

Kromě pořádání odborných školení se podílíme na výchově dalších generací odborníků účastí na přednáškách a seminářích na středních a vysokých školách nebo vedením odborných stáží pro středoškolské učitele odborných předmětů.

Kontakt

Telefon

E-mail

Datová schránka

Bankovní spojení

 (CZK)
IBAN 
BIC (SWIFT) 

Registrační sídlo

MANX Technologies, s.r.o.
Květná 301
330 33 Město Touškov
Česká republika

IČO

019 25 865